This is a New Batavia article. Click here for more information.

Laws of New Batavia/Wet ereteken 2021

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search

Coat of arms of New Batavia.png

Law of New Batavia

Wet ereteken 2021
Islamic Diwan positive
Majlis-ash-Shoera 2021-11-29
President 2021-11-29
Executive Decrees UB vorm Ereteken van Nieuw-Batavië 2021
UB ledenboek Ereteken van Nieuw-Batavië 2021

Background

On November 30, 2021, the first anniversary of the Fourth Republic was celebrated. On this occasion, the first awards for merits to the Republic were presented by president Mehmet Arslan.

Gecoördineerde versie

n.v.t.

Originele versie

Artikel 1. Het opschrift van deze wet luidt: Wet ereteken 2021.

Artikel 2. Er wordt een eervolle onderscheiding ingesteld met de naam “Ereteken van Nieuw-Batavië”.

Artikel 3. Het Ereteken van Nieuw-Batavië wordt ingesteld om personen te eren die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië of die, vanwege hun uitzonderlijke talenten, hebben bijgedragen tot het positieve imago en de uitstraling van Nieuw-Batavië. Daarnaast kan het ereteken worden gegeven aan buitenlandse staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders.

Artikel 4. Het Ereteken van Nieuw-Batavië verleent geen voorrechten en er is geen geldprijs aan verbonden.

Artikel 5. Het ereteken heeft 2 graden:

a. Ereteken eerste klas

b. Ereteken tweede klas

Artikel 6. Het ereteken eerste klas is voorbehouden voor buitenlandse staatshoofden, hoogwaardigheidsbekleders en oud-presidenten van Nieuw-Batavië.

Artikel 7. De Regering kent het Ereteken van Nieuw-Batavië toe. De President kan daarop het ereteken ceremonieel uitreiken.

Artikel 8. Het Ereteken van Nieuw-Batavië kan niet toegekend worden aan regeringsleden en ambtenaren in functie.

Artikel 9. Het Ereteken van Nieuw-Batavië kan alleen aan natuurlijke personen worden toegekend. Postume toekenning kan alleen binnen een jaar na het overlijden.

Artikel 10. De Regering bepaalt de vorm van het Ereteken van Nieuw-Batavië en houdt een ledenboek bij.

Amendementen

n.v.t.

Stukken

Stuk 1