This is a New Batavia article. Click here for more information.

Antwerp/Provincial Constitution

From MicrasWiki
< Antwerp
Revision as of 09:16, 14 December 2020 by Frans (talk | contribs) (repealed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

RFDflag.png
This piece of legislation has been repealed and is no longer applicable.

Statuut Vrijstaat Antwerpen

Artikel 1. De VRIJSTAAT ANTWERPEN is een demokratische republiek die deel uitmaakt van de Republiek der Verenigde Provinciën der Nederlanden, zoals bepaald door de Unie van Utrecht 2007.

Artikel 2. Stemgerechtigd zijn alle burgers die minstens één week in de Provincie wonen, ongeacht hun leeftijd.

Artikel 3. De wetgevende macht komt toe aan gans het volk. Wetsvoorstellen kunnen uitgaan van de Regent of van één derde van de bevolking. Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer minstens de helft van de burgers die zijn gaan stemmen het voorstel steunden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 4. De uitvoerende macht komt toe aan de Regent, die elk jaar rechtstreeks door de burgers verkozen wordt. De Regent is met de meest uitgebreide macht bekleed; alles wat niet uitdrukkelijk door dit Statuut of door een wet is toegewezen aan iets of iemand anders, behoort tot de bevoegdheid van de Regent.

Artikel 5. De rechterlijke macht komt toe aan de rechtbanken, die door de wet worden ingesteld.

Artikel 6. In tijden van nood, opstand of inaktiviteit, kan de Regent op eigen initiatief maatregelen nemen om de problemen het hoofd te bieden en de integriteit van de Vrijstaat de bewaren.

Artikel 7. Dit statuut kan door de burgers gewijzigd worden met een twee derde meerderheid, op voorwaarde dat minstens de helft van de burgers heeft gestemd. Wanneer dit quorum niet gehaald is, kan het voorstel opnieuw voorgelegd worden minimum 1 maand en maximum 3 maanden na de eerste stemming. Het is in de tweede stemming aangenomen met een twee derde meerderheid ongeacht het quorum.