This is a New Batavia article. Click here for more information.

Treaty between Hurmu and New Batavia

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search

Coat of arms of New Batavia.png

Treaty of New Batavia

Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië
Signing ceremony 22.II.1691 AN at Vesüha
Islamic Diwan positive
Majlis-ash-Shoera 2020-12-16
President 2020-12-16
Executive Decrees
Parties Hurmu Hurmu
New Batavia New Batavia

The Treaty of friendship and non-aggression between Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia is a treaty between Hurmu and New Batavia. It was signed on 22.II.1691.

Signing ceremony

The signing ceremony occurred in the Palace of the Elenaran, in Vesüha. Representing Hurmu were Senators Jan Spiik and Ellen Aarevalla, the primary diplomats of the Senate. Frans represented the president of New Batavia, Saladin. Guests in attendance included Prime Minister Daniyal al-Osman, the Hurmu cabinet and all members of the Senate, as well as guests from the diplomatic corps and representatives of businesses and civil society.

Text

Istvanistani Dutch
Treaty of friendship and non-aggression between Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia

The Senate of the Lakes,

The President of the Islamic Republic of New Batavia,

having come into contact with one another, and finding their interests to be coincident, do desire to formalize and secure their cordial feelings, they have appointed as their plenipotentiaries, for the Senate of the Lakes, Mr Jan u-Samil Spiik and Ms Ellen Aarevalla, Senators, and for the President of the Islamic Republic of New Batavia, Frans, who, having exchanged their accreditations and finding them to be in good form, have agreed as follows:

Article 1. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia recognize the other's sovereignty and right to self-rule of its state, its peoples, and its government institutions.

Article 2. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia recognize one another as the rightful owner of all territory that they claim on the MCS map with the consent of the Council of the MCS.

Article 3. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia commit to resolve all mutual disputes peacefully, using a neutral third party agreed to by both should this prove impossible by normal channels.

Article 4. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia shall remain open and accessible to tourists and other visitors from one another, barring national emergencies or other such security issues.

Article 5. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia shall have proper and open channels of communication so to facilitate dialogue and future cooperation.

Article 6. Hurmu and the Islamic Republic of New Batavia shall not engage in or sponsor any covert or overt military activity against the peoples or government institutions of the other.

Article 7. This treaty may only be amended, revised, enlarged and expanded upon the concurrence of both signatory parties. Any contrary action or measure shall be null and void.

Article 8. This treaty shall enter into force upon ratification of both signatories in accordance with their native constitutional procedures.

Article 9. The signatory parties may repeal this treaty on the condition of a notice of one year according to the calendar of Emperor Norton.

In witness whereof, the aforementioned plenipotentiaries have signed their names and affixed their seals.

Done at the Palace of the Elenaran, in the city of Vesüha, this 22.II.1691.


FOR THE SENATE OF THE LAKES

Jan Spiik
Ellen Aarevalla


FOR THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF NEW BATAVIA

Frans
Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië

De Senaat der Meren,

De President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië,

elkaar ontmoet hebbend, elkaars belangen gemeenschappelijk vindend, verlangend om hun hartelijke contacten te formaliseren en te verzekeren, hebben zij volmachthebbers aangeduid, voor de Senaat der Meren, de Heer Jan u-Samil Spiik en mevrouw Ellen Aarevalla, Senatoren, en voor de President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië, de Heer Frans, die na hun geloofsbrieven uitgewisseld hebben en ze goedkeurden, overeen gekomen zijn hetgeen volgt:

Artikel 1: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaars soevereiniteit and het recht op zelfbestuur van hun staat, hun volkeren en van hun overheidsinstellingen.

Artikel 2: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 4: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties and situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 5: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië zullen formele communicatiekanalen open houden ten einde dialoog en samenwerking in de toekomst mogelijk te maken.

Artikel 6: Hurmu en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 7: Dit verdrag kan enkel worden geamendeerd, herzien, vergroot of uitgebreid na het akkoord van beide ondertekenende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 8: Dit verdrag zal in werking treden na de ratificatie ervan door beide ondertekenende partijen in overeenstemming met hun nationale grondwettelijke procedures.

Artikel 9: Dat de ondertekenende partijen dit vedrag kunnen opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van één jaar volgens de kalender van Keizer Norton.

Ten blijke waarvan, hebben de voormelde volmachthebbers genaamtekend en hun zegels aangehecht.

Gedaan in het Paleis van de Elenaran, in de stad Vesüha, de 22.II.1691.

VOOR DE SENAAT DER MEREN

Jan Spiik
Ellen Aarevalla

VOOR DE PRESIDENT VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË

Frans

Ratification

Immediately after the signing ceremony, the Senate of the Lakes met and approved the ratification of the treaty with acclamation.

The New Batavian government expected ratification to take longer time due to the bureaucratic constraints of its own government. On 8.VI.1691, the New Batavian Majlis-ash-Shoera adopted the treaty, only for it to be vetoed by the President. The President explained the veto by saying that he believed that ratification of the Treaty would be unconstitutional because it was not written in the language of the Republic. Under the New Batavian constitution, the Supreme Court will now examine the question of constitutionality of the ratification of the treaty with Hurmu, and if the Supreme Court finds that the treaty is constitutional, the President will be obliged to sign into law.

The New Batavian government kept the Hurmu government updated about the situation.

A spokesman for the Senate said: "We respect the legal processes of New Batavia. New Batavia is a true friend to Hurmu, and Hurmu wishes to reciprocate that sentiment. We await the conclusion from the Supreme Court. We understand that this is a matter of legal nature, and does not at all reflect upon the friendship between Hurmu and New Batavia. Regardless of the outcome in the Supreme Court, New Batavia and Hurmu will remain close and friends. The only thing is that the formal nature of a treaty may take a little longer, that's all."

The Supreme Court of New Batavia ruled on December 13, 2020 that the proposed law to ratify the treaty was illegal as it had not been translated to the language of the Republic. The Government of New Batavia then resubmitted an authorized translation of the treaty to the language of the Republic, and the Majlis-ash-Shoera subsequently re-ratified it, and it was signed into law by the President. The approval was celebrated in several New Batavian cities.

New Batavian legal documents

See also