Oktagon Nenianiou

From MicrasWiki
Jump to: navigation, search
Oktagon Nenianiou
Founded
Nation
Ashkenatza
Stadium
Manager
League
Kit

Oktagon Nenianiou was an Ashkenatzi football club.

History

Players

Notable former players

Honours