Apollantis

Apollantis is on a total of 5 maps.
Map Key entry Flag Capital Cities Colour
Claimsmap version 13.4.2 (released 00:00:00 02/06/2008) Apollantis "Kosmopolis" (1502px,823px) 1 rgb(0,255,128)
Claimsmap version 13.4.3 (released 00:00:00 07/06/2008) Apollantis "Kosmopolis" (1502px,823px) 1 rgb(0,255,128)
Claimsmap version 13.4.4 (released 00:00:00 24/06/2008) Apollantis "Kosmopolis" (1502px,823px) 1 rgb(0,255,128)
Claimsmap version 13.4.5 (released 00:00:00 06/07/2008) Apollantis "Kosmopolis" (1502px,823px) 1 rgb(0,255,128)
Claimsmap version 13.4.6 (released 00:00:00 20/07/2008) Apollantis "Kosmopolis" (1502px,823px) 1 rgb(0,255,128)